Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, iż na stronie internetowej urzędu w zakładce „Rodzice i uczniowie” >>> „Rekrutacja” pozostają do Państwa dyspozycji prezentacje dotyczące rekrutacji 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych. Materiały można pobierać i upowszechniać, np.: drogą elektroniczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców klas ósmych.

Link do zakładki „Rekrutacja”:

http://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/

https://www.wsipnet.pl/

https://www.nowaera.pl/

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online

https://vod.tvp.pl/

https://www.wsip.pl/pliki-test-trzecioklasisty-i-egzamin-osmoklasisty/#sekcja-klasy-4-8

https://ose.gov.pl/pakiety-edukacyjne

https://www.ore.edu.pl/2015/03/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka-wwrd/

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/zdalna-klasa

https://www.ore.edu.pl/2015/04/jezyki-obce-2/

https://www.ore.edu.pl/2015/03/przydatne-linki-8/

https://etwinning.pl/zdalna-edukacja-z-etwinning/

http://www.pik.org.pl/komunikaty/797/razem-dla-zdalnej-edukacji

https://vod.tvp.pl/

epodreczniki.pl

Portal wiedzy dla nauczycieli

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych

Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”

Portal lektury.gov.pl

Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej

Serwis IPN Przystanek historia

Strona Krajowego Biura Programu eTwinning

Serwis Ninateka

Serwis Muzykoteka Szkolna

Biblioteka Cyfrowa Polona

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

Serwis Telewizji Polskiej

Serwis Polskie Radio Dzieciom

http://www.scholaris.pl/

 

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY

Zalecam co następuje :

 1. Od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im Polskich Noblistów w Pajęcznie prowadzi kształcenie na odległość.
 2. Rozpoczyna się kontynuacja realizacji programu nauczania. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów, przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość, dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
 3. We wskazanym okresie szkoła w realizacji kształcenia na odległość wykorzystuje dziennik elektroniczny iUczniowie i bezpłatne platformy z materiałami edukacyjnymi, np. epodreczniki.pl, WSiPnet i inne rekomendowane przez MEN.
 4. Wykorzystanie wymienionych w p.3 platform  internetowych polecane jest uczniom klas IV-VIII oraz zależnie od mobilności technologicznej i współpracy w tym zakresie między nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej a rodzicami uczniów.
 5. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mają obowiązek poinformowania rodziców o przesyłanych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
 6. Dotychczas przygotowywane przez nauczycieli formy i metody zdalnego przesyłania materiałów i treści edukacyjnych drogą on-line – zostają przekazywane z wykorzystaniem platform wymienionych w p.3.
 7. Harmonogram zdalnych lekcji poszczególnych oddziałów oparty jest na planie lekcji opracowanym na czas zdalnego nauczania przez dyrektora szkoły we współpracy z nauczycielami.
 8. Nauczyciel uwzględniając na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres programu nauczania) dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej .
 9. Nauczyciel może przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał on-line przed rozpoczęciem zdalnej lekcji (w godz. 8:00 – 12:30), który zrealizuje z uczniami według podziału godzin. W przesłanym materiale nauczyciel zależnie od potrzeb uwzględnia następujące treści:  temat zajęć, notatka do zeszytu dla uczniów, forma przekazu treści dedykowanych uczniom ( np. program prezentacyjny, edytor tekstu , quiz etc. ) link do filmiku wyjaśniającego dane pojęcie oraz zadania do wykonania z podręcznika, ćwiczeń lub stron internetowych i platform edukacyjnych.
 10. Nauczyciel ustala z oddziałem klasowym formę i zakres czasowy kontaktu z uczniami w dniu, w którym zrealizował zdalną lekcję – w celu udzielania odpowiedzi i wspierania uczniów w pracy.
 11. Zgodnie z zapisem w p. 10 nauczyciel ustala czas na wykonanie i odesłanie drogą on-line przez uczniów także zleconych prac domowych.
 12. Każdy nauczyciel prowadzący zdalne lekcje przekazuje uczniom i rodzicom informację o formie i terminie konsultacji.
 13. Nauczyciele przedmiotów nieuwzględnionych w planie lekcji raz w tygodniu przesyłają uczniom krótki materiał edukacyjny niewymagający pracy domowej (dotyczy wychowania fizycznego, religii, wychowania do życia w rodzinie,  edukacji dla bezpieczeństwa, doradztwa zawodowego). Szkolny pedagog, nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy i w bibliotece pełnią dyżury dla uczniów i rodziców on-line w ustalonych godzinach oraz przygotowują on-line materiały edukacyjne z zakresu edukacji prozdrowotnej.
 14. Nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce.

Plan lekcji w okresie czasowego ograniczenia i funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie (obowiązuje od 25 marca 2020 r.)

klasy

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

czwarta

język polski

język polski

matematyka

język angielski

język polski

matematyka

przyroda

język polski

informatyka

muzyka

język angielski

historia

technika

matematyka

przyroda

plastyka

matematyka

przyroda

język polski

język niemiecki

 

 

 

 

 

 

piąte

język polski

język polski

język polski

język polski

język polski

język angielski

muzyka

język angielski

biologia

język angielski

matematyka

geografia

historia

matematyka

plastyka

technika

matematyka

matematyka

informatyka

język niemiecki

 

 

 

 

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

szóste

język polski

język polski

język polski

język polski

język polski

język angielski

historia

język angielski

historia

język angielski

geografia

matematyka

plastyka

biologia

muzyka

matematyka

technika

matematyka

matematyka

informatyka

 

język niemiecki

 

 

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

siódme

język polski

język polski

język polski

muzyka/plastyka

język polski

język angielski

biologia

geografia

historia

język angielski

chemia

historia

matematyka

biologia

fizyka

matematyka

fizyka

język niemiecki

matematyka

informatyka

 

 

 

 

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

ósme

język polski

język polski

język polski

język polski

język polski

język angielski

historia

język angielski

historia

język angielski

geografia

biologia

wiedza o społ.

fizyka

informatyka

matematyka

matematyka

chemia

matematyka

matematyka

 

 

 

 

język niemiecki

 

Plan lekcji w okresie czasowego ograniczenia i funkcjonowania

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie

(obowiązuje od 25 marca 2020 r.)

 

klasy poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
 

pierwsze

edukacja polonistyczna edukacja polonistyczna edukacja polonistyczna edukacja polonistyczna edukacja polonistyczna
edukacja matematyczna edukacja matematyczna edukacja matematyczna edukacja matematyczna edukacja matematyczna
język angielski edukacja muzyczna edukacja plastyczno – techniczna edukacja informatyczna edukacja przyrodnicza
         
         
  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
 

drugie

edukacja polonistyczna edukacja polonistyczna edukacja polonistyczna edukacja polonistyczna edukacja polonistyczna
edukacja matematyczna edukacja matematyczna edukacja matematyczna edukacja matematyczna edukacja matematyczna
edukacja plastyczno – techniczna język angielski edukacja informatyczna edukacja przyrodnicza edukacja muzyczna
         
         
  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
 

trzecie

edukacja polonistyczna edukacja polonistyczna edukacja polonistyczna edukacja polonistyczna edukacja polonistyczna
edukacja matematyczna edukacja matematyczna edukacja matematyczna edukacja matematyczna edukacja matematyczna
edukacja plastyczno-techniczna edukacja przyrodnicza edukacja muzyczna język angielski edukacja informatyczna
    język niemiecki    

!!!Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowych!!!

11.03.2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wzięcie udziału w programie edukacyjnym Akademia Uwielbiam w roku szkolnym 2019/2020. Gratulujemy realizacji i ukończenia programu. Dziękujemy za wypełnienie ankiety podsumowującej. Z pewnością będzie to dla nas cenne źródło wiedzy na przyszłość.

Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas materiały dydaktyczne pozwoliły przeprowadzić wartościowe zajęcia oraz były okazją do integracji uczniów i atrakcyjną formą zdobywania wiedzy.

W załączniku przesyłamy Certyfikat potwierdzający udział Państwa placówki w naszym programie.

Życzymy sukcesów w dalszej edukacji dotyczącej zdrowego stylu życia i zasad racjonalnego odżywiania. Już dziś zachęcamy do udziału w kolejnej edycji programu Akademia Uwielbiam w roku szkolnym 2020/2021.

Pozdrawiamy,

Zespół Programu
Akademia Uwielbiam

AU_Certyfikat

Dnia 13 lutego 2020r. odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z funkcjonariuszami Powiatowej Komendy Policji w Pajęcznie. Celem spotkania było przybliżenie uczniom wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Policjanci przypomnieli pierwszoklasistom, jak ważne jest to, aby zawsze być widocznym na drodze, gdy poruszamy się po zmroku. Zwrócili, także uwagę na konieczność używania fotelików i pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem.

Następnie zapoznali uczniów z zasadami zachowania się w kontaktach z obcą osobą i nieznanym psem. Prezentacja prawidłowej postawy w stosunku do agresywnego psa, wpłynęła aktywizująco na uczniów, którzy chętnie wykonywali instrukcje wydawane przez funkcjonariuszy.

Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali rad i wskazówek zaproszonych gości.  Chętnie podejmowali dyskusje, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami na temat sytuacji z życia codziennego.

W nagrodę za aktywny udział wszystkie dzieci otrzymały odblaski, które sprawiły im wiele radości. W podziękowaniu za spotkanie i otrzymane upominki, pierwszoklasiści zaprezentowali wiersz o tematyce bezpieczeństwa na drodze.

Serdecznie dziękujemy Funkcjonariuszom Powiatowej Komendy Policji w Pajęcznie za przekazanie najmłodszym uczniom wiedzy o bezpieczeństwie.

                                                                   Ewa Modlińska

« 1 z 2 »

Dnia 20 lutego 2020 r. uczniowie klas I wzięli udział w konkursie plastycznym pt.: „Najpiękniejsza maska karnawałowa”.

Oto wyniki konkursu:

I miejsce: Emilia Woźniak i Marietta Garbacz

II miejsce: Aleksandra Kamińska i Marek Adaszek

III miejsce: Kaja Wawrzyniak, Jakub Adaszek i Barbara Krzak.

Wszystkim artystom gratulujemy pomysłów i dziękujemy za zaangażowanie

Uczniowie klasy I b zakończyli realizację II modułu pt. ,,Zwierzęce lekturki spod chmurki ” w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego ,,Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki ”.

Spośród wielu ciekawych propozycji pierwszoklasiści wybrali do wspólnego czytania książkę Waldemara Cichonia pt.: „Cukierku, ty łobuzie”. Po jej omówieniu, przystąpili do realizacji  zadań w lekturnikach. Wspólnie opisywali cechy głównego bohatera oraz narysowali najciekawszą przygodę niesfornego kotka. Doskonalili, także swoje umiejętności informatyczne wykonując barwne i wesołe portrety kotków w programie Paint.

Następnie przygotowali plakat zachęcający do przeczytania lektury, który został umieszczony na wystawie na szkolnym korytarzu.

Kolejnym etapem realizowanego modułu było zrobienie legowisk dla pluszowych kotków.  W grupach z kartonów i bibuły uczniowie wykonali ciepłe, wygodne i kolorowe „mieszkanka”.

Podsumowaniem naszej pracy z lekturą było udanie się uczniów wraz z wychowawcą do Przychodni Weterynaryjnej „Felis” w Pajęcznie, gdzie uczestniczyli w spotkaniu z lekarzem weterynarii, panią Agnieszką Hałaczkiewicz – Czernicką. Celem spotkania było poznanie pracy weterynarza oraz zdobycie wiedzy na temat żywienia i pielęgnowania zwierząt domowych, a także poznanie zasad bezpieczeństwa podczas kontaktów z czworonogami.  Pierwszoklasiści bardzo chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi zwierząt. Zadawali mnóstwo pytań, aby zaspokoić swoją ciekawość. Wielką atrakcją podczas wizyty okazał się kotek przyniesiony przez panią doktor. Dzieci za pomocą stetoskopu, mogły posłuchać bicia kociego serduszka.

Spotkanie z panią weterynarz dostarczyło dzieciom wiele cennych informacji o zwierzętach i pracy weterynarza, która jest bardzo ważna i odpowiedzialna.

Serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce Hałaczkiewicz – Czernickiej, za ciekawe spotkanie edukacyjne i poświęcony czas dla naszych pierwszoklasistów.

Ewa Modlińska

« 1 z 4 »

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas pierwszych wzięli udział w XI – edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.

Celem programu było pokazanie dzieciom, jak unikać zagrożeń na drodze, w domu, w szkole, podczas wycieczek oraz w Internecie.

W oparciu o otrzymane materiały edukacyjne wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia, w trakcie których uczniowie uczyli się właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.   Oglądały ciekawe i pouczające filmy multimedialne  oraz aktywnie brały udział w różnych zadaniach i zabawach.

Wiele emocji wzbudził wśród uczniów pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podsumowaniem zajęć w ramach programu było wypełnienie przez uczniów Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa. Pierwszoklasiści wzorowo zdali test, wykazując się dużą wiedzą z zakresu bezpieczeństwa. Wszyscy otrzymali dyplomy, a nasza szkoła certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

Gratulujemy!

« 1 z 5 »

Karnawał to czas radości, zabaw i muzyki,  w którym ważnym elementem są bale. W szkole również zorganizowano bal karnawałowy dla naszych najmłodszych pociech. Z tej okazji uczniowie klas I-III wcielili się w postacie z bajek, zwierzęta i superbohaterów. Na balu nie zabrakło Czerwonego Kapturka, wilka, wróżek, księżniczek, czarownic, kotów, wojowników Ninja, piłkarzy czy policjantów i strażaków. 20 lutego hala sportowa zamieniła się w salę balową, którą przybrano dekoracjami własnoręcznie przygotowanymi przez uczniów.  Cały bal prowadziły panie animatorki, które doskonale wiedziały jak zachęcić przebierańców do wspólnej zabawy. Wszystkim atrakcjom towarzyszyła radość, śmiech i spontaniczna aktywność dzieci, a cały bal karnawałowy przebiegł w miłej, serdecznej atmosferze i dostarczył niezapomnianych wrażeń. Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie strojów i poczęstunku.

Kolejny bal karnawałowy już za rok!

« 1 z 4 »

W styczniu 2020r. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.:„Moja wymarzona złota rybka”, który został zorganizowany przez Muzeum Złotej Rybki w Krzemiennej oraz Szkołę Podstawową w Dydni. Pierwszoklasiści wykonali przepiękne i oryginalne prace, wykorzystując różnorodne techniki plastyczne. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom oraz bezpłatny bilet wstępu do Muzeum Złotej Rybki w Krzemiennej.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów!

Barbara Prokop

Ewa Modlińska

« 1 z 4 »